Psychologenpraktijk iD

Een zorgzame en deskundige begeleiding

naar een sterke identiteit.

Behandeling

Behandeling

Diagnostiek

Diagnostiek

Re-integratie

Re-integratie

Psychologenpraktijk iD staat voor een zorgzame en deskundige begeleiding naar een sterke identiteit. Het aanbod bestaat uit behandeling, diagnostiek en re-integratie. Daarbij zijn er korte (1 à 2 weken) wachttijden. Als u zich bij de praktijk aanmeldt, wordt er direct of zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor het eerste consult (het intakegesprek).

Waarmee kunnen wij u helpen?

Psychologenpraktijk iD kan u helpen met de volgende problematiek:

 

 • Individuele problemen (zoals depressie, sociale angst, paniekaanvallen, fobie, trauma en slaapproblemen).
 • Relatieproblemen (bijvoorbeeld in huwelijk of familie)
 • Problemen in de werksituatie (zoals conflicten of burn-out)
 • Persoonlijkheidsproblematiek (zoals borderline)
 • Problemen die te maken hebben met een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD, Syndroom van Asperger of PDD-NOS).

Wat kunt u verwachten?

Als u zich bij de praktijk aanmeldt, wordt er direct of zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt voor het eerste consult, het intakegesprek.

 

EERSTE CONSULT

Bij het eerste consult (het intakegesprek) worden er een aantal vragen gesteld die te maken hebben met het probleem en de achtergrond van het probleem. We kijken in grote lijnen naar het ontstaan van de problematiek en naar de factoren die daar een rol in mee kunnen spelen. Belangrijk is uw eigen visie en de motivatie wat hulpverlening betreft.

 

TWEEDE CONSULT

Tijdens het tweede consult zullen we samen de resultaten van het kort psychologisch onderzoek bespreken. Hiervoor heeft u een aantal testen ingevuld. Op basis van die gegevens stellen we de behandeldoelen op. Als u toestemming daarvoor geeft, worden de diagnose en de behandeldoelen naar de huisarts opgestuurd.

 

VOLGENDE CONSULTEN

De consulten die volgen, bestaan uit behandelgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt de problematiek besproken en wordt via behandelmethodieken tot verandering in gedachten, gevoelens en/of gedrag gekomen. Als, wat wel eens kan gebeuren, verandering niet of onvoldoende plaats vindt, wordt er een uitgebreid psychologisch onderzoek geadviseerd. De consulten vinden meestal plaats met een frequentie van één keer per twee weken. De tijd tussen de gesprekken kan echter korter of ook langer zijn. De frequentie zal in overleg met u worden afgesproken.

 

In het kort kunt u het volgende verwachten:

 

 • Probleemverheldering door middel van de intake en met behulp van diagnostiek
 • Geven van psycho-educatie
 • Geven van interventie, en het aanmoedigen en begeleiden van zelfmanagement
 • Opstellen van een plan van aanpak
 • Terugval preventie
Wat zijn de kosten?

Kosten van behandeling worden grotendeels vergoed uit de basisverzekering (generalistische basis GGZ). De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. U krijgt na beëindiging van de behandeling een factuur, die u na betaling kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Verzekeraars vergoeden gemiddeld 75% van de kosten, waarbij het eigen risico wordt verrekend. Het verdient aanbeveling zich hierover vooraf goed door de zorgverzekeraar te laten informeren. Er zijn vier varianten:

 

 • Kort (3-5 gesprekken): € 457,43
 • Middel (6-9 gesprekken): € 779,40
 • Intensief (10-14 gesprekken): € 1222,15
 • Onvolledig behandeltraject (1 of 2 gesprekken): € 186,71

 

De tarieven voor 2016 zijn vastgesteld door NZA.

 

Een uitgebreid psychologisch onderzoek duurt in totaal circa 16 uur, waarvan circa 8 uur om de gegevens te verzamelen en circa 8 uur om de gegevens uit te werken en te rapporteren. De kosten van het onderzoek bedragen 16 keer het geldende uurtarief.

 

Sinds 1 januari 2014 zijn verzekeraars gestopt met het vergoeden van behandelingen van problemen rond relaties, identiteit en werk. Als je coaching wilt op deze gebieden, dan kun je direct bij ons terecht. Dat geldt ook als je met ons wil sparren over levensloopkeuzes. Een verwijzing van de huisarts is daarbij niet nodig. De kosten zijn voor jezelf of voor het bedrijf of instelling waar je bij werkt.

Contact

U kunt op eigen initiatief contact met ons opnemen. We bespreken samen wat er verder nodig is om tot een afspraak te komen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Zie de contactgegevens hieronder. Mocht u bellen en u krijgt de automatische telefoonbeantwoorder, spreek dan uw boodschap en uw telefoonnummer in, u wordt zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail stellen.

 

Psychologenpraktijk iD

Bovenkerkseweg 20

3381 KB Giessenburg

 

t: 06 - 246 66 759

e: info@psychologenpraktijk-id.nl

Praktisch

De begeleiding

Contact

Behandeling

Behandeling

Diagnostiek

Diagnostiek

Re-integratie

Re-integratie

Psychologenpraktijk iD

Bovenkerkseweg 20

3381 KB Giessenburg

 

t: 06 - 246 66 759

e: info@psychologenpraktijk-id.nl

© Psycholgenpraktijk iD | website by Mediartist Productions

Psychologenpraktijk iD
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Psychologenpraktijk iD
Psychologenpraktijk iD
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Psychologenpraktijk iD
Psychologenpraktijk iD
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Psychologenpraktijk iD
Psychologenpraktijk iD
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Psychologenpraktijk iD
Psychologenpraktijk iD
Behandeling
Diagnostiek
Re-integratie
Behandeling
Psychologenpraktijk iD